SAVE THE DATE!

Battle of the Schools | 14 — 17 oktober 2019

14 & 15 oktober

48 uur durende Battle

16 oktober

Bootcamp voor de 3 finalisten

17 oktober

Vertoning pitches aan publiek van 2500 studenten

Het wordt dit jaar span­nen­der en beter dan ooit!!!

De Battle of the Schools gaat komend najaar haar 5e editie beleven. Dat eerste lustrum gebruiken we om de Battle een update te geven, waardoor het evenement (nóg) aantrekkelijker is voor bedrijven én voor studenten én voor de opleidingen.

Trendship

De afge­lo­pen jaren was de Batt­le of the Schools onder­deel van het pro­gram­ma Let’s Gro van de gemeen­te Gro­nin­gen. Let’s Gro is een inspi­ra­tie­fes­ti­val over de toe­komst van Gro­nin­gen en Omme­land. De con­nec­tie met onder­ne­min­gen en (tech­no­lo­gi­sche) inno­va­tie kwam daar­bij iets min­der uit de verf.

Van­af 2019 is de Batt­le of the Schools part­ner gewor­den van Trends­hip (NDC): het inno­va­tie-event voor Noord Neder­land (the­ma dit jaar: groei, in de breed­ste zin van het woord). Trends­hip streeft naar maat­schap­pe­lij­ke impact en werkt als een cre­a­tie­ve hub. En is daar­om de gedroom­de thuis­ha­ven voor de Batt­le. De fina­le van Batt­le zal gaan plaats­vin­den tij­dens Trends­hip in Mar­t­i­ni­p­la­za.

Van 14 oktober tot en met 17 oktober strijden de teams van mbo, hbo en wo-opleidingen op het gebied van ICT en multimedia uit Noord-Nederland tegen elkaar. In een 48 uur durende non-stop Battle maken zij werkende oplossingen voor de door het bedrijfsleven/ instellingen ingebrachte cases, uitdagingen en opdrachten.

Bij the Battle of the Schools gaat het om de eer, om de beste te zijn en om het ontwikkelen van een topproduct of steengoede oplossing. Het doel is het maken van een werkend prototype in een team met studenten, docenten en professionals uit het werkveld. De jury en het publiek bepalen welk team het beste is en naast de eer zijn er prachtige prijzen te winnen!

De deelnemende teams bestaan uit maximaal zes studenten van en twee docenten. Het team wordt aangevoerd door één van de studenten.

De opdrachten blijven geheim tot de start van The Battle of the Schools. De teams werken vervolgens 48 uur in een volledig omgebouwde Battle of the Schools-locatie van het Noorderpoort. Op vrijdagochtend leveren de teams een werkend prototype op. Alle teams maken zich dan gereed voor de spectaculaire finale van de Battle of the Schools.

De oplossingen worden gepresenteerd aan het publiek en de vakjury.
Dan wordt het spannend!