Battle of the Schools

Groningen, 1–3 november 2017

Tij­dens Batt­le of the Schools gaan teams van Noor­de­lij­ke MBO-, HBO- en WO- onder­wijs­in­stel­lin­gen met elkaar de strijd aan in een 48-uur duren­de zin­de­ren­de Batt­le. Stu­den­ten en docen­ten van ICT- en mul­ti­me­dia­op­lei­din­gen wer­ken aan inno­va­tie­ve oplos­sin­gen voor real life cases/challenges, inge­bracht door bedrij­ven en instel­lin­gen. Een vak­kun­di­ge jury en het publiek bepa­len wel­ke teams er met de prij­zen van­door gaan!

Meer info over Batt­le of the Schools
Deelnemers

De teams wer­ken van­af woens­dag 1 novem­ber 48 uur non-stop aan hun opdracht op een loca­tie in de stad Gro­nin­gen. Er wor­den slaap­za­len inge­richt, er is meer dan vol­doen­de eten & drin­ken en elk team krijgt een goed inge­rich­te werk­ruim­te, waar in alle rust gewerkt kan wor­den aan de opdracht.

Meer info voor- en over de deel­ne­mers
Opdrachtgevers

De teams wer­ken van­af woens­dag 1 novem­ber 48 uur non-stop aan hun opdracht op een loca­tie in de stad Gro­nin­gen. Er wor­den slaap­za­len inge­richt, er is meer dan vol­doen­de eten & drin­ken en elk team krijgt een goed inge­rich­te werk­ruim­te, waar in alle rust gewerkt kan wor­den aan de opdracht.

Meer info voor- en over de opdracht­ge­vers
Meedoen!

De teams wer­ken van­af woens­dag 1 novem­ber 48 uur non-stop aan hun opdracht op een loca­tie in de stad Gro­nin­gen. Er wor­den slaap­za­len inge­richt, er is meer dan vol­doen­de eten & drin­ken en elk team krijgt een goed inge­rich­te werk­ruim­te, waar in alle rust gewerkt kan wor­den aan de opdracht.

Meer infor­ma­tie en aan­mel­den